Usługi z zakresu prawa cywilnego

Opieka seniora

Każda kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego. To dlatego, że jest to obszar prawa, który dotyka niemal każdego człowieka. Każdy w jakimś stopniu jest związany i podlega temu prawu. Kancelarie adwokackie świadczą kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Do ich kompetencji należy m.in.

udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów umów, negocjowanie umów cywilnoprawnych, składanie wniosków o wszczęcie postępowania oraz sporządzanie innych pism procesowych. Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie cywilnym zajmują się m.in. sprawami o zapłatę w postępowaniach zwyczajowych, nakazowych i uproszczonych. Ponadto te kancelarie dochodzą roszczeń wynikających z różnego rodzaju umów, jak również odszkodowań za szkody zarówno na mieniu, jak i osobie. Kancelarie te zajmują się także sprawami o eksmisję, ochronę własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, jak również sprawami spadkowymi oraz sprawami wynikającymi ze stosunku między stronami na podstawie umowy o dzieło, lub umowy zlecenie.

http://frezowanie-uslugi.pl/