Sprawy egzekucyjne

czyszczenie dywanów poznań

Myśląc o sprawach egzekucyjnych najczęściej równolegle myślimy o kancelariach komorniczych i ich pracownikach, zobligowanych do zajęcia mienia dłużnika: ruchomości, bądź nieruchomości.

Jednak sprawy egzekucyjne nie są prowadzone wyłącznie przez kancelarie komornicze, ale również kancelarie adwokackie.

Ich zakres usług w tym obszarze, jednocześnie różni się i nie różni się od kompetencji kancelarii komorniczych.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku wystąpienia problemów związanych z niespłaceniem należności w terminie, a w konsekwencji zajęcia ruchomości i nieruchomości, istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do kancelarii adwokackiej.

Kancelarie adwokackie reprezentują klientów w sprawach egzekucyjnych.

W tym zakresie pełnomocnik w postaci adwokata ma możliwość składania wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, o zajęcie różnego rodzaju praw majątkowych, a także ma możliwość złożenia skargi na czynności podjęte przez komornika, jak również złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

Szaty liturgiczne http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne-237.html haftowane kasy fiskalne poznań