Prawo pracy

www.eurequa.pl

Jednym z częstszych obszarów działalności kancelarii adwokackich jest prawo pracy. Kancelarie adwokackie skupiają się zarówno na pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie pracownikom, jak i pracodawcom.

Zakres usług kancelarii adwokackich odnoszący się do prawa pracy, dotyczy w szczególności doradztwa w sprawach pracowniczych: zatrudniania pracowników na odpowiednich umowach. Ponadto kancelarie adwokackie zajmują się także konstruowaniem odpowiednich umów o pracę oraz umów dotyczących zakazu pracy na podobnym stanowisku, pozostając w stosunku pracy i w określonym czasie po jego ustąpieniu.

Kancelarie adwokackie zajmują się także sporządzaniem regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy zwolnień grupowych. Ponadto przygotowują także porozumienia i ugody, jak również odpowiednią dokumentację niezbędną po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelarie adwokackie przeprowadzają również audyty, doradzają przedsiębiorcom w zakresie zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne, jak również reprezentują swoich klientów w postępowaniach sądowych.

jcb.org.pl