Postępowanie pozasądowe

http://kiddyfave.com/lozka-i-lozeczka,250,0.html

Nie wszystkie spory muszą być rozwiązywane na drodze sądowej. Czasami zdarza się tak, że strony konfliktu są w stanie dojść do porozumienia na drodze pozasądowej.

Do takich kroków zachęcają najczęściej adwokaci, którzy widzą w konflikcie możliwość kompromisu. Aby do niego jednak doszło, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich rozmów, nazywanych mediacjami.

Biorą w nich udział strony konfliktu, jak również ich pełnomocnicy. Podczas mediacji nie może obejść się bez negocjacji.

To one są filarem mediacji. Dzięki nim strony rozmawiają i zmierzają do kompromisu.

Mediacje i negocjacje są jednym z zakresu usług oferowanych przez kancelarie adwokackie. Dzięki nim możliwe jest dojście do porozumienia, bez konieczności wkraczania na drogę sądową.

Czasami postępowanie przedsądowe okazuje się wystarczające do tego, aby zadowolić obie strony konfliktu. Bez wątpienia pomagają w tym adwokaci reprezentujący strony, którzy wpierają swoich klientów w podjęciu najwłaściwszych i najkorzystniejszych decyzji.

kasy.net.pl http://www.bisnode.pl/firma/?id=683011&nazwa=JERONIMO_MARTINS_POLSKA_S_A